הספר "הורות עכשיו"


הספר "הורות עכשיו"

הספר מציג את הגישה השיווקית להורות ומלמד כיצד להשיג דיאלוג של שיתוף פעולה