"חשבון פשוט" ערוץ 22 (מדקה 07:30)


"חשבון פשוט" ערוץ 22 (מדקה 07:30)

ראיון בנושא "הורות משווקת"