BLOG הורות


ה"בלוג" הקודם שלי התפרסם במגזין "הורים וילדים"" וחלקים ממנו הופיעו בספרי "ילדים זה שמחה". עכשיו הילדים גדלו קצת ולעולמנו נוסף מדיום הבלוג האינטרנטי, אז למה שלא נהנה שוב?

ביקור קצר אצל מתקן האופניים ובחורה הודית, הזכירו לי כיצד יכולה המילה "אבא" לרגש או להפעיל אותנו.

קורה גם לכם שהילדים מודיעים לכם שאתם כל הזמן עושים משהו שאתם לא? במצבים כאלה נדמה לי שכדאי להמשיך לדבר רק בנוכחות עו"ד.