הדרכת הורים + מאמרים וטיפים #אחרים שרבים כל הזמן


הרבה פעמים אני נשאל אם להתערב או לא להתערב במריבות בין אחים. הסוגיה רחבה יותר. חשוב שהורים יתנו דוגמא אישית של התנהגות לא אלימה, גם לא מילולית, ויגדירו חוקים ברורים. לאופן האכיפה משמעות רבה גם כן., כי אם תפרידו בין מריבה בצעקות או באלימות, אז מה לימדתם אותם?

קרא עוד